مطالب پیشنهادی:
Calendrier touristique de la ville de Borujerd

D’après les résultats du logiciel Rayman (6 juillet au 5 septembre), le climat est agréable. Du 25 juin au 5 juillet et du 6 avril au 22 novembre, sensibilité thermique au froid (du 23 mars au 24 juin) et (du 23 au 9 octobre), la sensibilité thermique est très froide et (du 10 novembre au 22 mars) en sensibilité au froid Il y a

Chercheur: Zaynab Hajari /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.