مطالب پیشنهادی:
Aligudarz городской календарь туризма

На основании результатов программного обеспечения Rayman на станции Алигодарц с ۷ по ۲۴ июля и с ۲۹ по ۲۸ сентября климатический комфорт является доминирующим. С ۲۶ июня по ۶ июля и с сентября по ۱۰ сентября – холодная термочувствительность (с ۱۸ мая по ۲۵ июня) и с ۱۱ октября по ۲۰ октября – очень холодная термочувствительность (с ۱۴ апреля по ۱۷ мая) и (۲۱ октября). До ۱۵ ноября) Очень низкая температурная чувствительность (с ۱۶ ноября по ۱۳ апреля). С ۲۵ июля по ۲۸ августа наблюдается небольшая чувствительность к теплу.

Исследователь: Зайнаб Хаджари /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.