مطالب پیشنهادی:
Borujerd городской календарь туризма

По результатам программы Rayman (с ۶ июля по ۵ сентября) климат комфортный. С ۲۵ июня по ۵ июля и с ۶ апреля по ۲۲ ноября, холодная термочувствительность (с ۲۳ марта по ۲۴ июня) и (۲۳-۹ октября), термочувствительность очень холодная и (с ۱۰ ноября по ۲۲ марта) холодная термочувствительность Есть

Исследователь: Зайнаб Хаджари /

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.