مطالب پیشنهادی:
Khorramabad Gap Bathroom

Cette salle de bains est située à côté de la place du chat, du bain Gap et du pont du Gop à l’époque des Safavides et est l’un des plus grands bâtiments de la période safavide. Les bains sont l’une des œuvres les plus complexes de l’architecture islamique. Avoir un ensemble d’attributs. Incluant un sac à dos, il a une rotation de 90 degrés pour la santé de la personne qui est venue aux toilettes.

Il a 2 colonnes avec des vues différentes, il a 2 entrées de la 12ème rue et une des entrées de la rue Boroujerdi.

Source: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
Khorramabad Gap Bathroom

This bathroom is located next to the Chat Square, Gap Bath and Gop Bridge during the Safavid times and one of the largest buildings in the Safavid period. Baths are one of the most complex works of Islamic architecture. Have a set of attributes. Including a backpack, it has a rotation of 90 degrees for the health of the person who came to the bathroom.

It has 2 columns with different views, it has 2 entries from the 12th Street and one of the entrances on Boroujerdi Street.

Source: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.